Store RSS

Tiếng Việt

Active Coupons

Currently 4 active coupons

-95% OFF #Xây dựng web app với ReactJS =10 €

Hướng dẫn tìm hiểu, xây dựng và phát triển web app sử dụng ReactJS Beginner Level,  -   1.5 hours,  30 lectures  Average rating 4.8/5 () Course requirements: cần một chiếc máy tính để ... more ››

success 100%

-95% OFF #Lập trình Hướng đối tượng với C++ cơ bản đến nâng cao =10 €

Hiểu rõ phương pháp lập trình hướng đối tượng với C++ All Levels,  -   12 hours,  93 lectures  Average rating 4.6/5 () Course requirements: Tinh thần tự học Hoàn thành bài tập Đặt câu ... more ››

success 100%

-95% OFF #C++ Cơ bản dành cho người mới học lập trình =10 €

Bắt đầu học lâp trình bằng ngôn ngữ C++ Beginner Level,  -   3 hours,  29 lectures  Average rating 4.8/5 () Course requirements: Cần có một máy tính chạy Windows hoặc Mac hoặc Linux Đư... more ››

success 100%

-95% OFF #Lập trình Lua từ A đến Z cho Beginners =10 €

Học ngôn ngữ lập trình Lua từ cơ bản đến nâng cao, sẵn sàng tạo game và ứng dụng 2D All Levels,  -   6 hours,  30 lectures  Average rating /5 () Course requirements: Máy tính cá nhân (... more ››

success 100%

 

Unreliable Coupons

Currently 0 unreliable coupons

Sorry, no coupons found